Eğitim Güvencesi 

Aidiyet Sisteminde olup vefat eden ortaklarımızın öğrenime devam eden çocuklarına, eğitim hayatları boyunca sağladığımız bursla eğitimlerinin kesintiye uğramadan devam edebilmesine katkıda bulunuyoruz.