Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Politikası

İstanbul Eczacılar Kooperatifi faaliyet gösterdiği sektörde büyümeyi, süreçlerinde iyileştirme çalışmaları yapmayı, ortak memnuniyetini yükseltmeyi ve ortak potansiyelini sürekli arttırmayı ana hedefleri olarak belirlemiştir.

Kooperatifimiz, ortaklarına sunduğu hizmeti yerine getirirken; ortak memnuniyetini artırmaya ve süreç iyileştirme temeline dayanan Kalite Yönetim Sistemini uygular, etkinliğini gözden geçirir, sürekli iyileştirme için gereken kaynakları sağlar.

Eczacı ortaklarımızın mesleklerinden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirebilmeleri amacıyla, sunduğumuz hizmetleri sağlarken aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz;

  • Ortak eczanelerimizin güvenilir, zamanında, etkili ve kalite standartlarında ilaç temin etmelerini sağlamak
  • Eczacılarımızın memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak
  • Teknolojik yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek
  • Tüm faaliyet ve süreçlerimizde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayarak, pazarda öncü olmak
  • Tedarikçilerimizle birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmak
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli artırmak
  • Toplum ve çevreye duyarlı bir kurum bilinciyle sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmak
  • Tüm şubelerimizde ve faaliyet noktalarımızda, kalite bilincini geliştirecek ekip çalışmalarını yürütmek
  • Satıştan sevkiyata tüm hizmet aşamalarında, kooperatif ortaklarına odaklı hizmet vermek ve mükemmellik prensiplerini uygulamak
  • Tüm bunları yaparken, yasal ve resmi gerekliliklere tam anlamıyla uymak

Belirtilen bu ilkeler doğrultusunda, temel yönetim ve çalışma yaklaşımımız olan Kalite Yönetim Sistemine tüm çalışanlarımızla uymaya söz veriyoruz.

 

Ortak Memnuniyet Politikası

Ortak odaklı çalışmayı benimsemiş olan İstanbul Ecza Koop’ta, ortaklarımızdan gelen tüm geribildirimler kayıt altına alınır. Belirlenen hedef süreler içinde çözümlenmesi için her türlü makul çaba sarf edilerek ortak memnuniyetinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması başlıca kurumsal hedefler arasındadır.

Ortakları tarafından İstanbul Ecza Koop’a iletilen her türlü memnuniyetsizlik ortak şikayeti olarak kabul edilip, her bir şikayet konusu objektif olarak ele alınır, gerekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilerek en kısa sürede sonuçlandırılır.

İstanbul Ecza Koop çalışanları, her şikayeti bir armağan olarak değerlendirir ve iyileştirme yapabilmek için fırsat olarak görür. Kooperatifimizin ortak şikayetleri ile ilgili çözüm sürecine ilişkin taahhütlerini bilir ve yerine getirir. Ortaklarımızın beklenti, ihtiyaç, talep, öneri ve şikayetlerinin en kısa sürede doğru şekilde karşılanarak ortak memnuniyetinin sağlanması tüm çalışanlarımızın öncelikli görevidir.

Tüm geribildirim kayıtları, sunulan çözümler, verilen kararlar ve yazışmalar elektronik ortamda kayıt altında tutulur ve bu kayıtlara ilgili çalışanların ulaşabilmesi sağlanır. Ortaklarımız, geribildirimlerine ilişkin alınan kararlar hakkında çeşitli aşamalarda bilgilendirilir. Şikayetler; sunulan çözümlerle ilgili ortaklarımızla mutabakat yapılmasının ardından sonlandırılır.

İstanbul Ecza Koop’ta, şikayetlerin yönetimi prosedüründe yasal ve mevzuata dayalı şartlar esas alınır. Geribildirimde bulunan ortaklarımızın kişisel bilgileri gizlilik çerçevesinde korunur ve izin almaksızın üçüncü şahıs veya kuruluşlarla paylaşılmaz. İstanbul Ecza Koop geribildirim yönetimi için sağlamış olduğu kaynaklardan herhangi bir kazanç sağlamaz.

Bütün bu prensipler ve uygulamalar çerçevesinde İstanbul Ecza Koop; sürekli gelişim ve iyileştirme fırsatlarını yakalayarak en üst seviyede hizmet kalitesine ulaşmak ve hem bugün hem gelecekte ortaklarına yüksek kalitede hizmet sunmak çabasında olacaktır.

Kooperatifimizin öncelikleri, ortaklarımızın öncelikleri tarafından belirlenir. Bu nedenle ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerine en hızlı şekilde yanıt vermeyi hedefleyen bir duyarlılığa sahip olduğumuzdan emin olmalarını sağlamak için çalışırız.

Belgelerimiz