Aidiyet Sistemi

İstanbul Eczacılar Kooperatifi, kooperatif ortağı eczacıları daha güçlü kılmak; sektörde yaşanan hızlı değişimler karşısında sadece eczacıların sahibi olduğu daha sağlıklı bir eczane işletmeciliğinin sürekliliğine önemli katkı sağlamak amacıyla, kooperatifleriyle yakın çalıştıkları oranda kooperatifinin de ortaklarına destek vermesine imkan sağlayan Aidiyet Sistemini geliştirmiştir. Aidiyet Sistemi içerisinde yer alan ortaklarımız kooperatiften yaptıkları alım tutarları nispetinde ciro primi ve ek iskonto alma olanağına kavuşuyor. Ortaklarımız ciro primini dönem sonunda toplu alabildikleri gibi fatura altında ek iskonto olarak da alabilmektedir.

Aidiyet Sisteminde yer alan ortaklarımız ticari kazanımlarının ötesinde, mesleklerinin gelişimine katkı sağlayan ve eczane eczacılığını daha etkin yerine getirebilmelerine imkan sağlayan çeşitli hizmetlerimizden yararlanabilmektedirler.