Eğitim Güvencesi 

Vefat eden ortaklarımızın öğrenime devam eden çocuklarına eğitim hayatları boyunca sağladığımız bursla eğitimlerinin kesintiye uğramadan devam edebilmesine katkıda bulunuyoruz.

Hiçbir ticari koşula ve ortaklık süresine bağlı olmaksızın tüm eczacı ortaklarımızın çocukları için için geçerli olan bu desteğimiz, kooperatifimizin sosyal sorumluluk ve dayanışma bilincinin vazgeçilmez bir sonucudur.